Den här webbplatsen togs ur bruk i december 2018

Om sidan önskas återinföras vänligen kontakta: info@lerkil.nu

Välkommen till lerkils hamn

LBS Lerkils Båtsällskap

Uppställningsmaterial / F-bryggan

Skrivet den 2018-11-30 av Peter Nilsson

Hej,
På grund av dräneringsarbete är uppställningsmaterial i ”skrabbe-gården" (område för sommarförvaring av uppställningsmaterial) i viss mån omflyttat. Jag ber samtliga som har uppställningsmaterial på detta område att kontrollera att det är tydligt uppmärkt med namn och båtplatsnummer.
Uppställningsmaterial som inte är tydligt uppmärkt 2019-01-02 kommer att slängas.
Har du uppställningsmaterial som inte längre används så ta bort det eller ställ det på utsidan av staketet till ”skrabbe-gården” så slänger jag detta.

Enligt beslut på höstmötet 2018-11-21 kommer F-bryggan att bytas under vintern. Arbetet med detta är redan påbörjat och av den anledningen är förtöjningsmaterial borttaget från bommarna. De som glömt förtöjningsmaterial på brygga/bommar och/eller trappor, fendrar, kätting m.m. kan hämta dessa vid miljöstationen.

Med vänliga hälsningar
Peter Nilsson
Hamnchef

Material Höstmöte 2018

Skrivet den 2018-11-17 av Anders Gryte

Bästa medlemmar,
Under Verksamhet/Kallelser/2018/Höstmöte hittar ni det viktigaste av det material som styrelsen kommer att presentera.
Ta gärna del av detta inna mötet så är vi alla förberedda.
Väl mött på onsdag!
Hälsningar Styrelsen LBS

Kallelse höstmöte 2018-11-21 19:00 i LBS klubbhus

Skrivet den 2018-11-06 av Anders Gryte

Kallelse och förslag på dagordning 2018-11-21 kl 19:00 i LBS klubbhus
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst,
Kallelse på hemsida samt anslagstavla senast 14 dagar innan möte
6. Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
7. Beslutsärenden
- Verksamhetsplan 2019-2021
- Investeringsförslag för budget 2019
- Avgifter för kommande verksamhetsår
8. Beslut om styrelsens storlek inför val 2019.
9. Beslut om huvudrevisor ska vara auktoriserad eller godkänd.
10. Behandling av inkomna motioner (anslagna på hemsida och i klubbhus)
11. Information från styrelsen
12. Hamnchefen informerar
13. Valberedningen informerar
14. Övriga frågor: hedersmedlem
15. Mötet avslutas

Båtupptagning

Skrivet den 2018-10-23 av Peter Nilsson

Upptagningshelgerna är nu avklarade med hjälp av snälla, glada och duktiga medlemmar.
Ca: 120 båtar är upptagna under dessa 2 helger och jag vill passa på och tacka för all hjälp från de medlemmar som medverkade på olika sätt. Ett speciellt tack till de som var med 2 , 3 och en del som till och med var med alla 4 dagarna.
Mvh Peter Nilsson

Nyhetsbrev Nr 3

Skrivet den 2018-10-08 av Lena Lindholm

Nyhetsbrev nr 3 år 2018,18-10-07


Vår ordförande Anders Gryte informerar
Bästa medlemmar i LBS,
Sedan senaste Nyhetsbrev så har vi hunnit med att tacka av Per Hildingh med ett lyckat kalas, installerat vår nye Hamnchef Peter samt njutit av en underbar sommar. Hösten är redan i antågande!
Föreningen har en del utmaningar framöver där styrelsen ser förnyelse av bryggor som den största. Detta kommer att tära på föreningens kassa då det är stora investeringar, som vi kommer att ha nytta av över lång tid framöver.
Styrelsen har även som mål att förbättra vårt administrativa system för att underlätta driften och kontakten med er medlemmar.
Mer om detta på höstmötet den 21/11, där vi hoppas att fler medlemmar dyker upp. Kom ihåg att förenigen är NI medlemmar, och föreningsmötena är er möjlighet att påverka och få information om vart föreningen är på väg.

Vår Hamnchef Peter Nilsson informerar
Jag vill först tacka för ett varmt välkomnande från styrelsen, hamnsektionen, Per, medlemmar och även de varma, fina, soliga sommarvädret. Bättre start än så här får man inte på en ny arbetsplats. Tack !
Efter den fina sommaren har det börjat blåsa mer eller mindre hela tiden och trots att inga större incidenter inträffat ber jag er att titta till era båtar lite oftare än vanligt. Det drar och sliter på förtöjningsmaterial så det är bra att titta till grejerna emellanåt även om säsongen börjar lida mot sitt slut. Titta även till båt-grannarnas båt och kontakta båtägaren eller mig om något verkar bristfälligt/dåligt/skadat/farligt.
Vid högt vattenstånd är det viktigt att de som har båtplats vid fast kaj/brygga kontrollerar att tamparna och/eller låskätting (i fören) inte blir för korta och håller ner båten.
Tyvärr har det varit en del stölder av utombordare och inbrott i båtar under sommaren/hösten så jag ber därför samtliga medlemmar vara lite extra uppmärksamma på bilar, människor som inte verkar höra hemma i hamnen. Fråga gärna om de behöver hjälp att hitta eller liknande. Ta registreringsnummer på bilar som åker iväg när man närmar sig m.m.
Hamnsektionen informerar
Asfalteringen av infartsvägen och första p-platsen samt en del mindre reparationer är klara.
Målningen av klubbhuset är klart.
Vi har även fått vårt nya nyckelskåp installerat men fått ett mindre inkörningsproblem som vi hoppas ska vara löst inom kort.
Kommande arbete är att installera belysning/strålkastare med rörelsedetektorer på några platser i hamnen som syfte att uppmärksamma folk som rör sig i hamnen och avskräcka tjuvar.
Ev. brygg-byte om förslag godkänns på höstmöte.
Inspektion och ev. reparation av kaj L-piren.
Bygge av nya sjöbodar.

Navigation
Kursen i Förarintyg är tyvärr inställd denna höst på grund av för få anmälningar. Men vi återkommer med fler tillfällen.

?
Segelsektionen genom Bo Larsson informerar
Vilken fantastisk sommar det varit för segelsektionen. Vi har haft igång våra onsdagsseglingar från början av maj till slutet av augusti. Resterande tillfälle i september blåste bort då höststormarna avlöste varandra. Totalt genomfördes 12 onsdagsseglingar med ett deltagarsnitt på 7 båtar. Som mest samlade vi 10 besättningar. Spännande seglingar i all ära men det viktigaste är den gemenskap som etableras och som även pågår utanför onsdagarnas tävlingstillfällen. Det anordnas träningar, det pratas segel, mekas båt och det skrivs på FaceBook under sidan "Lerkils Båtsällskap - Kappsegling".
Utöver våra onsdagar har vi också, vilket är vår ambition, startat en ny tradition med Lerkil Archipelago Shorthanded Race”. En kappsegling där du som mest får vara två ombord. Den 15 juni samlade vi ett startfält á 10 besättningar med båtar från Lerkil och Vallda Sandö. Så som rubriken antyder gick seglingen runt öarna i Lerkils närhet med en samlad distans på knappa 20 nautiska. Första inteckningen gick till Anders Dahlsjö och Lady Godiva som under trivsamma former tog emot utmärkelsen av LBS ordförande.
På tal om Lady Godiva och deras framgångar måste det nämnas att de kammat hem det mesta de ställt upp i under året. För att nämna några i raden. Totalsegrare i Tjörn runt, Göteborg Offshore Race och Hermanö runt. Det är fint hur Anders och Co sätter Lerkil på kartan. Jag fick frågan i somras från gästhamnsgrannen var ifrån jag seglade. Då jag svarade Lerkil replikerade han Anders Dahlsjö.
"Hjälpsamma medlemmar"

Under söndagen 6/5 råkade en av våra medlemmar Mikael Virtannen under provtur med sin båten ut för motorhaveri vid Låddholmen.
Han kontaktade LBS kontor som för tillfället var bemannat p.g.a. sjösättning pågick.
Peter Sundman och Jörgen Dackner kastade loss med Peters fina träbåt och kom till undsättning och allt slutade lyckligt.
Nästa gång kan det vara man själv som råkar illa ut och då är det skönt att veta att det nästan alltid finns hjälpsamma medlemmar.
Björn Westin

HÖSTMÖTE 2018

Skrivet den 2018-09-12 av Lena Lindholm

Höstmöte onsdag 21 november klockan 19.00 i klubbhuset i Lerkil.
Sista inlämningsdag för motioner är tisdag 9 oktober.
Information om hur du ska skriva din motion finns att läsa i menyn under
Verksamhet-Motioner
Väl mött !!!

Lady Godiva segrare i Hermanö Runt

Skrivet den 2018-08-05 av Bo Larsson

Vi gratulerar Anders Dahlsjö med besättning som lägger ytterligare en seger till handlingarna. Lady Godiva vann såväl sin klass som totalt i årets upplaga av Hermanö Runt. En av sommarens seglingsklassiker på Västkusten.

Bevisligen sätter Anders & Co Lerkil på kartan. Jag fick frågan tidigare i Juli vart jag seglade ifrån. Lerkil svarade jag varmed min båtgranne direkt replikerade Anders Dahlsjö.

Snyggt Jobbat, Lady Godiva

Följ oss på Facebook

Skrivet den 2018-07-09 av Bo Larsson

Ni som vill veta mer om vad som händer på onsdagsseglingarna följ oss på

Lerkils båtsällskap - kappsegling

https://www.facebook.com/search/top/?q=lerkils%20b%C3%A5ts%C3%A4llskap%20-%20kappsegling

Xp38, BoL......