Den här webbplatsen togs ur bruk i december 2018

Om sidan önskas återinföras vänligen kontakta: info@lerkil.nu

Hamnvärdsbokning


Syftet med hamnvärdsbokningen är du själv får möjligheten att planera ditt vaktpass. För att boka ett vaktpass måste du ha ett konto och vara inloggad.

 

Gå till inloggningenHur gör jag?

Kortfattad beskrivning: Du går till inloggnings sidan --> Trycker på skapa ett konto --> Fyller i uppgifterna och sparar --> Loggar in --> Väljer hamnvakt i menyn --> Hittar ledigt/lämpligt datum --> Bokar din båtplats


Läs hela beskrivningen


Vem har hamnvärds plikt?

Alla medlemmar/båtägare i Lerkil ansvarar för att genomföra sin hamnvärdsplikt varje år under hamnvärdsperioden i Lerkils Hamn. Om du som medlem har flera båtplatser i hamnen ska hamnvärdstjänstgöring genomföras för alla båtplatserna som du har (1 pass/båtplats). Det måste alltid finnas en ansvarig person på plats per varje "pass". Personen som ansvarar under passet MÅSTE vara minst 18år! men självklart får barn/ungdommar vara med under passet. Är du över 70år är vaktgången frivillig.


Vad gör man som hamnvärd i Lerkil?

Innebörden med hamnvärd är att patrullera i hamnen för att avskräcka och upptäcka eventuella brott samt att hjälpa våra medmänniskor i hamnen. Som hamnvärd ska du aldrig ingripa! Vid upptäckt av en misstanke eller förseelse ska detta antecknas i rapporten och vid behov meddelas till polis. Med hamnvärdar i hamnen minskar drastiskt förseelser eftersom de så kallade teamen väljer andra hamnar i första hand. Kameror och annan digital utrustning har ingen inverkan på statistiken eftersom det blir ett 'senare' fall och är lätta att undvika. Du ska också som hamnvärd se till att allt är låst: (bommar, mastsjkul, verkstaden etc) när mörkret faller, plocka i/ur diskmaskinen i klubbstugan samt ta ut sopor och vattna blommorna om så behövs. Vänligen ta ditt ansvar som hamnvärd! Du som hamnvärd har klubbstugan till ditt förfogande under passet där vi erbjuder dig: tidningar, micro, internet med mera. Det finns även kaffe, te och dricka till självkostnadspris.


Vad innebär en rond?

Du som hamnvärd ska gå flera ronder på ditt pass. Du ska alltid bära hamnvärds väst eller jacka som finns inne i klubbstugan när du går ronderna för att synas. En rond innefattar att du vet vad som händer i HELA hamnen. Du bör alltså gå ut på de flesta bryggorna... Om du ser något misstänkt bör du rapportera detta, kontakta ägaren samt anteckna tid, plats och annats som kan vara relivant. Om väderförhållandet är dåligt kan det också vara ett bra tips att hålla ögonen öppna för dåliga förtöjningar och i så fall meddela ägaren. Efter varje rond ska du kryssa i att du har genomfört en ny rond i vaktrapporten.


Vilka tider går man hamnvärd?

Tiderna och bokningsintervallet finns specificerade i bokningssystemet med ett undantag: genomför du hamnvärden ensam ska du endast gå 50% (halva tiden) av utsatt tid. Detta beror på att du själv inte ska utsätta dig för fara och riskfyllda situationer ensam.


Svenska Engelska Danska Norska Tyska
Google Plus Facebook Twitter Youtube RSS
Undersökning

Ingen undersökning pågår...